WELKOM BIJ DAGOPVANG DE POMPOEN

de plek waar iedereen er toe doet

Visie & Missie

Iedereen kan iets, daar zijn we bij De Pompoen van overtuigd. We kijken dan ook graag samen met onze deelnemers, ook wel onze collega’s genoemd, waar de kwaliteiten liggen en hoe we hen een zinvolle, gestructureerde dagbesteding kunnen bieden.

De Pompoen gunt iedereen een zinvolle dagbesteding. Daarbij kijken we naar de kwaliteiten en interesses van een ieder op maat, om de dagbesteding voor een ieder zo passend mogelijk te maken.

Het doel van de Pompoen is om een zinvolle dagbesteding te bieden in een warme sfeer. Een samen-gevoel te laten ervaren, eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten en te socialiseren met anderen. Hierdoor hopen we dat iedereen zich gewaardeerd voelt zodat vaardigheden behouden worden en waar mogelijk uitgebreid kunnen worden. Bij de Pompoen geloven we er in dat beweging en gezonde voeding bijdraagt aan een beter mentale en fysieke gesteldheid. Vanuit deze visie zullen we onze activiteiten er ook op aanpassen.

Kernwaarden

Wij geloven dat een waardevol leven wordt gevormd door gelijkwaardige, zinvolle en wederkerige relaties. En wij zijn van mening dat deze relaties niet zouden moeten veranderen met een diagnose van dementie of welke diagnose dan ook. Integendeel, als het weten wordt vergeten, zijn juist deze relaties de basis voor een waardige voortzetting van het leven.

Geloof

Mensen uit allerlei kerken zijn welkom. Vanzelfsprekend zijn ook mensen die geen christelijke achtergrond hebben van harte welkom om deel te nemen aan de Dagopvang. We willen als Dagopvang iedereen de ruimte geven om stil te staan bij persoonlijk gebed en hun wensen rondom het geloof.