WELKOM BIJ DAGOPVANG DE POMPOEN

de plek waar iedereen er toe doet

Kwaliteit

Dagopvang de Pompoen heeft het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’. Dit is een speciaal kwa-liteitswaarborg die voor zorgboerderijen en kleinschalige zorgaanbieders is ontwikkeld.

Het maakt zichtbaar welke professionele zorg en begeleiding wij bieden op ons erf.

Wij voldoen hiermee aan verschillende wetten, getoetste kwaliteit, een risico- inventarisatie, veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging.

Tevens zijn wij aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor onze deelnemers.

Kwaliteitsprocedure

Wij hebben een klachtenprocedure. Hierin kunnen onze deelnemers lezen wat zij kunnen doen, wanneer zij een klacht hebben. Klik op onderstaande link om de klachtenprocedure te openen.

(link klachten procedure).

Klachtenregelement

Wij hebben een eigen klachtenreglement. Dit is de procedure hoe een klacht wordt behandeld. Klik op de onderstaande link om het klachtenreglement te openen.