WELKOM BIJ DAGOPVANG DE POMPOEN

de plek waar iedereen er toe doet

Financiering

Dienstverlening door Dagopvang de Pompoen vindt doorgaans plaats op basis van een indicatie voor de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals die door de gemeente wordt afgegeven. Omdat wij aangesloten zijn bij de Coƶperatie Boer en zorg kunnen wij ook dienstverlening bieden op basis van Wet landurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet (Zw).

Je kan er ook voor kiezen om de kosten voor de inzet van Dagopvang de Pompoen vanuit een eigen voorziening (eventueel PGB) te dragen.

Indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning worden afgegeven door de gemeente waarin de deelnemer woonachtig is.